fagleg vinnubrögð
Tryggja gæði vöru og þjónustu

Gæðastefna Securitas

Tilgangur gæðastefnu Securitas er að tryggja að gæði vöru og þjónustu séu í samræmi við væntingar viðskiptavina.

Markmið

Það er markmið Securitas að þjónusta fyrirtækisins uppfylli ávallt kröfur og væntingar viðskiptavina og starfsfólks um fagleg vinnubrögð. Það er því stefna Securitas að:

  • tryggja að fyrirtækið skili umsaminni þjónustu á umsömdum tíma.
  • koma á verkferlum þannig að allt starfsfólk tekur virkan þátt í að vinna stöðugt að endurbótum. 

Takmark

  • Gæta hagkvæmni í starfsemi.
  • Fylgja og hlíta kröfum sem gerðar eru til reksturs fyrirtækisins hverju sinni.
  • Fylgja öllum samningum sem fyrirtækið er aðili að og varða gæðamál á einhvern hátt.
  • Stjórnendur og starfsfólk Securitas fylgi skilgreindum verkferlum og öðrum fyrirmælum. 

Ábyrgð

Stjórn Securitas ber ábyrgð á gæðastefnu þessari og endurskoðar hana reglulega.

Ábyrgðaraðili gæðastefnu ber ábyrgð á framkvæmd þessarar gæðastefnu með því að beita viðeigandi stöðlum og vinnuferli.