Staðbundin gæsla

Staðbundin gæslaVeigamikill þáttur í þeim öryggislausnum sem stærri fyrirtæki eða stofnanir byggja oft á er að viðkomandi aðilar hafi vel þjálfaða staðbundna öryggisverði í þjónustu sinni. Hlutverk þeirra er að sjá til þess að reglum varðandi umgengni og frágang sé fylgt og að áherslum í samþykktri öryggisstefnu viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar sé einnig almennt fylgt eftir. Fyrirkomulagi og framkvæmd staðbundinnar öryggisgæslu má annars í stuttu máli lýsa þannig: Staðbundinn öryggisvörður sinnir skilgreindum verkefnum og almennu fyrirbyggjandi eftirliti á staðnum, hefur umsjón með öryggiskerfum og bregst við ef eitthvað ber út af í öryggislegu tilliti.

 Öryggisvörður

Hlutverki öryggisvarða er jafnan lýst í ítarlegri handbók öryggisvarða, sem samin er í samráði við þjónustukaupa fyrir hvert verkefni. Handbókinni er ætlað að ramma inn starf og hlutverk öryggisvarða á staðnum, auk þess sem í handbókinni er að finna nauðsynlegar upplýsingar fyrir öryggisverði þannig að þeir geti sinnt hlutverki sínu.

Eðli málsins samkvæmt eru öryggisverðir í staðbundinni gæslu alfarið staðsettir á gæslustað þjónustukaupa, sem getur verið eitt eða fleiri aðliggjandi hús eða athafnasvæði. Gæsluverkefnið er skilgreint nánar í þjónustusamningi sem gerður er á milli aðila um verkefnið. Í mörgum tilvikum byggir þjónustukaupi á staðbundinni öryggisgæslu allan sólarhringinn. Þá vinna öryggisverðir á vöktum og geta haft ólíkum verkefnum að gegna, eftir því hvort um dag- eða næturtíma er að ræða, virkan dag eða helgi.

Öryggisverðir í staðbundinni gæslu hafa jafnan hlotið víðtæka þjálfun. Þjálfuninni er haldið við með reglulegri upprifjun, æfingum og framhaldsþjálfun eftir því sem við á. Námskeiðin taka mið af því að þjálfa öryggisverði í því að stunda markvisst fyrirbyggjandi eftirlit, þekkja virkni öryggiskerfa og almenns rekstrarbúnaðar og að öðlast þekkingu í því hvernig þeir skuli bregðast við ef eitthvað ber út af í öryggislegu tilliti. Þá þurfa öryggisverðir fyrirtækisins að sækja viðurkennd námskeið í skyndihjálp, námskeið í meðferð handslökkvibúnaðar og hvernig þeir geti tryggt eigið öryggi sem best, svo eitthvað sé nefnt.

Hlutverk öryggisvarða í staðbundnum verkefnum er jafnan að tryggja almennt öryggi á staðnum, sjá um símsvörun, móttöku og aðgangsstýringu eða viðhalda lokun á aðgengi utan daglegs vinnutíma auk þess að vera eftirlitsaðili með hvers konar öryggisþáttum á staðnum.

Starf staðbundinna öryggisvarða er oft nokkuð fjölþætt. Þeir gegna afar mismunandi hlutverki í þeim verkefnum sem fyrirtækið tekur að sér. Hlutverkið getur verið allt frá því að sinna símsvörun og móttöku starfsmanna og gesta í fyrirtækið til þess að sinna beinu öryggiseftirliti frá miðlægri aðstöðu öryggisvarða, svokölluðu Security Center. Í slíkri aðstöðu er endabúnaður öryggiskerfa staðsettur, skjáir öryggismyndavélakerfa auk ýmiss konar eftirlitsbúnaðar fyrir hvers konar rekstrarbúnað viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar. Öryggismálum á staðnum er jafnan stjórnað úr aðstöðunni og þaðan eru viðbrögð ákveðin þegar eitthvað fer úrskeiðis eða neyðarástand skapast.
Þá er almennt byggt á því fyrirkomulagi að öryggisverðir í staðbundinni gæslu fara í reglubundnar eftirlitsferðir um gæsluverkefnið skv. þeim fyrirmælum sem fram koma í handbók öryggisvarða. Með eftirlitsferðunum á að tryggja að frágangur og almennt ástand sé í samræmi við verklagsreglur og áherslur þjónustukaupa. Viðkoma öryggisvarða í eftirlitsferðum er staðfest með rafrænni skráningu.

Stjórnstöð Securitas hefur eftirlit með öryggi og viðveru öryggisvarða í staðbundnum verkefnum. Öflugt fjarskiptakerfi og neyðarkerfi, TETRA, tryggir örugg samskipti og tengingu öryggisvarða í staðbundnum verkefnum við traust bakland Securitas, svo sem við stjórnstöð og fjölmarga öryggisverði í farandgæslu sem eru stöðugt á ferðinni um allt höfuðborgarsvæðið. Innra gæðaeftirlit Securitas tekur út verklag og framkvæmd á starfi öryggisvarða. Það aðhald tryggir að farið sé eftir verklagsreglum Securitas og áherslum og að þjónustan sé almennt í samræmi við væntingar þjónustukaupa.