Öryggisstjóri að láni

 

Öryggisstjóri að láni er sveigjanleg þjónusta þar sem sérhæfður starfsmaður Securitas kemur að skipulagningu og framkvæmd öryggismála fyrirtækis í lengri eða skemmri tíma.

Fagleg yfirumsjón öryggismála

Í höndum reyndra sérfræðinga í öryggismálum.

Í upphafi er unnin öryggisúttekt hjá fyrirtækinu til að fá yfirsýn yfir stöðu öryggismála. Öryggisstjóri að láni getur gegnt margvíslegum hlutverkum í öryggismálum fyrirtækisins, allt eftir þörfum og umfangi þeirra verkefna sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Öll aðkoma hans byggir á faglegri sérþekkingu á öryggismálum.

Öryggisstjóri að láni upplýsingafundir

Verksvið

Öryggisstjóri að láni sér um eftirfarandi:

  • Stefnumótun og eftirfylgni
  • Skipulagningu öryggisstefnu fyrirtækisins
  • Að útbúa verkferla og fylgja þeim eftir
  • Þjálfun starfsfólks í öryggi og gæslu
  • Upplýsingar til viðbragðsaðila
  • Að hafa frumkvæði að lagfæringu öryggisþátta

Skipulagning og eftirlit öryggisferla

Öryggisstjóri stjórnar uppsetningu öryggisferla í samvinnu við öryggisteymi og ábyrgðaraðila fyrirtækisins. Í kjölfarið sinnir hann reglubundnu eftirliti með ferlunum og gerir úttektir á framkvæmd þeirra.

Öryggisstjóri að láni verkáætlanir og uppsetningar á öryggisáætlunum
Umsjón öryggiskerfa í höndum öryggisstjóra að láni frá Securitas

Ábyrgð öryggisstjóra

Öryggisstjóri sér til þess að öryggismál fyrirtækisins standist allar þær kröfur sem gerðar eru til þess. Hann leitar stöðugt leiða til úrbóta og tryggir að allir hagsmunaaðilar séu upplýstir ef til þess kemur að leita þurfi aðstoðar viðbragðsaðila, lögreglu eða slökkviliðs

Þjálfun starfsfólks

Öryggisstjóri að láni sér um að þjálfun starfsfólks fari fram á sérstökum námskeiðum sem sniðin eru að aðstæðum og þörfum fyrirtækisins hverju sinni eða að tekið er þátt í almennum námskeiðum á vegum Securitas.

Umsjón öryggiskerfa í höndum öryggisstjóra að láni frá Securitas
Öryggisþjónusta Securitas

Umsjón með öryggiskerfi

Hluti af verkefnum öryggisstjóra er að tryggja að öryggiskerfi fyrirtækisins sé rétt upp sett og þjóni tilgangi sínum og markmiðum fyrirtækisins hvað varðar vöktun og eftirlit ábyrgðaraðila og stjórnstöðvar Securitas.

Samningur um öryggisstjóra að láni

Þegar fyrirtæki fær öryggisstjóra að láni er gerður þjónustusamningur um tiltekið vinnuframlag, hvort heldur það felst í ákveðnum tímafjölda eða tilteknum verkefnum. Hafðu samband við ráðgjafa Securitas og kynntu þér kosti þess að fá öryggisstjóra að láni.

Öryggisstjóri að láni verkáætlanir og uppsetningar á öryggisáætlunum

Hafðu samband og fáðu ráðgjöf sérfræðinga okkar þér að kostnaðarlausu.