ELDVARNARFULLTRÚI

 
Securitas býður þjónustu eldvarnarfulltrúa sem sér um allar brunavarnir þjónustukaupa.

Góðar brunavarnir minnka líkur á slysum og tjóni.

Eigandi mannvirkis ber ábyrgð á að það fullnægi kröfum um brunavarnir.

Eigendur mannvirkja bera ábyrgð á að þau fullnægi kröfum um brunavarnir sem settar eru fram í lögum og reglugerðum.

Auk þess eiga brunavarnir að taka mið af þeirri starfsemi sem fer fram í mannvirkinu eða á lóð þess. 

Bæði eigandi og forráðamaður bera ábyrgð á eigin brunavörnum, að þær séu virkar og að haft sé reglubundið eftirlit með þeim.

Lög og reglugerðir sem unnið er eftir eru:

Eldvarnarfulltrúi frá Securitas

Bæði eigandi og forráðamaður mannvirkis bera ábyrgð á eigin brunavörnum, að þær séu virkar og að haft sé reglubundið eftirlit með þeim.

Nýleg reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017 felur í sér töluverðar breytingar á skipulagi opinbers eldvarnareftirlits og eftirlits á vegum eigenda og forráðamanna.

Eigandi eða forráðamaður skal skipa eldvarnarfulltrúa með mannvirki sínu skv. 11. gr. reglugerðarinnar. Eldvarnarfulltrúinn skal taka þátt í tilkynntum eftirlitsskoðunum, hafa þekkingu á brunavarnarlöggjöf og brunatæknilegu og skipulagslegu fyrirkomulagi í mannvirkinu og jafnframt á möguleikum slökkviliðs til að bregðast við eldi í mannvirkinu

Securitas hefur áralanga reynslu af brunavörnum og bætir nú enn við þjónustu á því sviði með því að bjóða upp á Eldvarnarfulltrúa sem sér um allar brunavarnir þjónustukaupa.

Hvað gerir Eldvarnarfulltrúinn?

 • Öflun og yfirferð gagna
 • Eldvarnarúttekt
 • Útfylling áhættumatsskjals Securitas
 • Eldvarnarúttekt kynnt fyrir verkkaupa og áhættumatsskjal afhent
 • Uppsetning á reglulegu eftirliti
 • Eigið eldvarnareftirlit
 • Mánaðarlegar eftirlitsskýrslur
 • Skráning frávika
 • Minniháttar viðvik/prófanir
 • Skjalfesting öryggis
 • Samskipti við slökkvilið
 • Fræðsla til starfsfólks um virkni brunavarna
 • Eftirfylgni

Hafðu samband og fáðu ráðgjöf sérfræðinga okkar þér að kostnaðarlausu.