Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Securitas

Tilgangur og markmið jafnlaunastefnu

Securitas starfar samkvæmt jafnlaunakerfi sem nær til alls starfsfólks félagsins og er
jafnlaunastefnan órjúfanlegur hluti af launastefnu Securitas. Forstjóri félagsins ber ábyrgð á
að jafnlaunakerfið standist lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Við
ákvörðun launa og annarra kjara skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og skulu laun
og önnur kjör ákveðin á sama hátt, óháð kyni. Körlum og konum skulu greidd jöfn laun og
skulu þau njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Jafnlaunakerfið byggir á
Jafnlaunastaðli ÍST 85 og áðurnefndum lögum og er ætlað að tryggja að ákvörðun í
launamálum byggi á verðmæti starfa og feli ekki í sér kynbundinn launamun.

Ábyrgð á jafnlaunakerfi

Forstjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi sé til staðar. Framkvæmdastjórn er leiðandi við þróun
jafnlaunakerfisins og setur jafnlaunamarkmið fyrir hvert ár varðandi rekstur þess.
Framkvæmdastjórn skal rýna árangur jafnlaunakerfisins árlega í rýni stjórnenda. Hún ber
endanlega ábyrgð á því að frábrigði séu meðhöndluð og tekið sé mið af athugasemdum
vottunaraðila. Einnig að skuldbindingum um stöðugar umbætur, eftirlit og viðbrögð sé
framfylgt. Stuðningur framkvæmdastjórnar er undirstaða virks jafnlaunakerfis.

Skuldbinding

Með stefnu þessari skuldbindur félagið og stjórnendur Securitas sig til að:

 • Innleiða, skjalfesta og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi sem byggist á
  jafnlaunastaðlinum ÍST 85
 • Fylgja/Hlýta viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma og áhrif hafa á
  jafnlaunakerfið.
 • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt
  störf til að sýna fram á að kynbundinn launamunur sé í samræmi við jafnlaunamarkið
  félagsins
 • Setja fram og rýna jafnlaunamarkmið árlega
 • Kynna starfsfólki árlega niðurstöður launagreiningar
 • Bregðast við frábrigðum/frávikum með stöðugum umbótum og reglubundnu eftirliti
 • Gera reglubundna innri úttekt og halda rýni stjórnenda
 • Birta Jafnlaunastefnuna á innri vef Securitas og kynna hana öllu starfsfólki.
 • Jafnlaunastefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu félagsins.

Árleg endurskoðun

Félagið endurskoðar stefnu þessa a.m.k. einu sinni á ári fyrsta skiptið í júní 2020.