Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Securitas

 

Tilgangur og markmið jafnlaunastefnu

Securitas starfar samkvæmt jafnlaunakerfi sem nær til alls starfsfólks félagsins og er
jafnlaunastefnan órjúfanlegur hluti af launastefnu Securitas. Forstjóri félagsins ber ábyrgð á
að jafnlaunastjórnunarkerfið standist lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og
karla. Við ákvörðun launa og annarra kjara skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og
skulu laun og önnur kjör ákveðin á sama hátt, óháð kyni. Körlum og konum skulu greidd jöfn
laun og skulu þau njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.
Jafnlaunastjórnunarkerfið byggir á staðlinum ÍST 85 og áðurnefndum lögum og er ætlað að
tryggja að ákvörðun í launamálum byggi á verðmæti starfa og feli ekki í sér kynbundinn
launamun.

 

Ábyrgð á jafnlaunakerfi

Forstjóri ber ábyrgð á jafnlaunastjórnunarkerfi sé til staðar. Framkvæmdastjórn er leiðandi við
þróun jafnlaunakerfisins og setur jafnlaunamarkmið fyrir hvert ár varðandi rekstur þess.

 

Skuldbinding

Með stefnu þessari skuldbindur félagið og stjórnendur Securitas sig til að:

 • Innleiða, skjalfesta og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi sem byggist á
  jafnlaunastaðlinum ÍST 85
 • Fylgja/Hlýta viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma og áhrif hafa á
  jafnlaunakerfið.
 • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt
  störf til að sýna fram á að kynbundinn launamunur sé í samræmi við jafnlaunamarkið
  félagsins
 • Setja fram og rýna jafnlaunamarkmið árlega
 • Kynna starfsfólki árlega niðurstöður launagreiningar
 • Bregðast við frábrigðum/frávikum með stöðugum umbótum og reglubundnu eftirliti
 • Gera reglubundna innri úttekt og halda rýni stjórnenda
 • Birta Jafnlaunastefnuna á innri vef Securitas og kynna hana öllu starfsfólki.
 • Jafnlaunastefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu félagsins.