Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Securitas
Jafnlaunavottun  - Jafnlaunastefna SecuritasJafnlaunastefna Securitas er hluti af starfsmannastefnu fyrirtækisins sem samþykkt er af framkvæmdastjórn og er að finna á innraneti Securitas (vaktin.securitas.is). Þar segir:

  • Sambærileg laun skulu greidd fyrir jafnverðmæt störf og á þetta við öll störf fyrirtækisins.
  • Starfsmenn eru metnir sjálfstætt sem einstaklingar til launa. Tekið er mið af starfi, menntun, ábyrgð, starfsreynslu, álagi, frammistöðu og markaðsaðstæðum.
  • Securitas sættir sig ekki við kynbundinn launamun og fer í öllu eftir lögum og reglum og íslenska staðlinum ÍST 85:2012 um Jafnlaunakerfi.
  • Ákvörðun um kjör skal byggja á kerfisbundinni nálgun og vera málefnaleg. Securitas sér um að gerðar séu reglubundnar athuganir hvort launastefnunni sé fylgt og gerir ráðstafanir til að laga öll frávik frá málefnalegum ákvörðunum.