Eldvarnarfulltrúi

Góðar brunavarnir minnka líkur á slysum á fólki, eignatjóni og kostnaðarsamri rekstrarstöðvun sem oft kemur til við eldsvoða. 

Eigandi mannvirkis ber ábyrgð á að það fullnægi kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum og reglugerðum. Auk þess eiga brunavarnir að taka mið af þeirri starfsemi sem fer fram í mannvirkinu eða á lóð þess. Bæði eigandi og forráðamaður bera ábyrgð á eigin brunavörnum, að þær séu virkar og að haft sé reglubundið eftirlit með þeim. 

Lög og reglugerðir sem unnið er eftir:

Lög um brunavarnir nr. 75/2000

Lög um mannvirki nr. 160/2010

Byggingareglugerð nr. 112/2012

Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017

Nýleg reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017 felur í sér töluverðar breytingar á skipulagi opinbers eldvarnareftirlits og eftirlits á vegum eigenda og forráðamanna. Eigandi eða forráðamaður skal skipa eldvarnarfulltrúa með mannvirki sínu skv. 11. gr. reglu­gerðarinnar. Eldvarnarfulltrúinn skal taka þátt í tilkynntum eftirlitsskoðunum, hafa þekkingu á brunavarnalöggjöf og brunatæknilegu og skipulagslegu fyrirkomulagi í mannvirkinu og jafnframt á möguleikum slökkviliðs til að bregðast við eldi í mannvirkinu.

Securitas hefur áralanga reynslu af brunavörnum og bætir nú enn við þjónustu á því sviði með því að bjóða upp á Eldvarnarfulltrúa sem sér um allar brunavarnir þjónustukaupanda.

HVAÐ GERIR ELDVARNARFULLTRÚINN?

 

 • Öflun og yfirferð gagna
 • Eldvarnaúttekt
 • Útfylling áhættumatsskjals Securitas
 • Eldvarnaúttekt kynnt fyrir verkkaupa og áhættumatsskjal afhent
 • Uppsetning á reglulegu eftirliti
 • Eigið eldvarnareftirlit
 • Mánaðarlegar eftirlitsskýrslur
 • Skráning frávika
 • Minniháttar viðvik/prófanir
 • Eftirfylgni
 • Skjalfesting öryggis
 • Samskipti við slökkvilið
 • Fræðsla til starfsfólks um virkni brunavarna